Stichting Super Jules

De kosten voor de immunotherapie in het Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) worden in beginsel vergoed door de zorgverzekeraar, maar dat is niet genoeg. Jules kan niet alleen naar Amerika. De therapie is intensief en de steun en de aanwezigheid van zijn vader, moeder en zussen onmisbaar.

Stichting Super Jules organiseert en coördineert acties, donaties en sponsoring om geld in te zamelen om de behandeling van Jules in Amerika mogelijk te maken. Het gaat hierbij om het bijeenbrengen van de reis- en verblijfkosten en levensonderhoud voor Jules, zijn ouders en zijn zusjes Yasmin en Noa voor de periode van minimaal zes maanden die de therapie in beslag zal nemen. Zaken zoals aanvullende medische kosten, vliegtickets, huisvesting, vervoer, algemeen levensonderhoud en de lopende kosten in Nederland worden immers niet door de verzekering vergoed. De kosten worden begroot op € 100.000,-.

Mocht Jules onverhoopt niet in aanmerking komen voor de behandeling in Amerika, of mocht er na de behandeling geld over zijn, dan komt het geld, zoals beschreven in de statuten, ten goede aan KiKa en Villa Joep, voor onderzoek en behandeling van kinderkanker.

Bestuursleden
Eveline Hendriksen –  Voorzitter (06-24211415)
Cherique Hilgers – Secretaris
Frank Wiegman –  Penningmeester

Werkgroepleden
Annika Keij – Communicatie en PR (06-13053602)
Claudia Looren de Jong – Coördinator acties (06-23824113)

Stichting Super Jules
KvK nummer:  63674971
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0305 0833 17 –  Rabobank Delft
BIC RABONL2U
Postadres: Korenmolen 6, 2614 LV Delft

E-mail: info@superjules.nl

De statuten zijn op 3 juli 2015 door de notaris gepasseerd. De notariële akte van oprichting van stichting Super Jules kan op verzoek toegestuurd/ingezien worden.

 

Deel dit bericht:
facebooktwitter