Bericht van het bestuur

December is net begonnen, maar het is nu al een maand vol mijlpalen voor Stichting Super Jules. Op 1 december is Jules met zijn ouders en zussen op het vliegtuig naar Philadelphia gestapt. De reis waar zo lang en intensief naartoe is gewerkt, is gemaakt. Al moet het echte werk, de immunotherapie in The Children’s Hospital of Philadelphia, natuurlijk nog beginnen. Gelukkig heeft de familie even de tijd om te ‘landen’ in de Verenigde Staten. In een nieuw huis, in een onbekende stad, nu nog zonder bekende gezichten in de buurt.

Een andere mijlpaal die is bereikt, is het feit dat de benodigde 100.000 euro voor het verblijf in de VS is opgehaald! Sinds de zomer hebben mensen gedoneerd en zijn vrijwilligers (soms bekenden van Jules en zijn familie, soms volslagen vreemden) druk geweest met het organiseren van acties om geld in te zamelen. Aan het begin van het traject leek 100.000 euro een onmogelijk te bereiken bedrag, maar al die hardwerkende mensen en gulle gevers hebben het mogelijk gemaakt. Een dag na het vertrek van de familie naar de VS werd de ‘magische grens’ overschreden.

Toch gaat Stichting Super Jules door. Er komt nog een Superhelden Middag aan, een veiling, twee kerstmarkten en in januari wordt er disco gezwommen. Het geld dat daarmee wordt opgehaald, vormt een buffer voor Jules en zijn familie. Mocht het nodig zijn dat hij langer in de VS blijft, mocht er sprake zijn van onverwachte kosten, dan hoeft de familie zich daar geen zorgen over te maken. Die rust is voor iedereen prettig. En blijft er uiteindelijk geld over, dan gaat dat naar Villa Joep om onderzoek naar neuroblastoom mogelijk te maken.

Maar eerst ligt de focus op Jules en zijn gezondheid. Het traject in de VS is intensief en het is fijn dat zijn ouders en zussen hem kunnen steunen in de maanden die komen. Jules’ moeder houdt ‘het thuisfront’ met haar blogs op de hoogte van alles wat komen gaat.

Het bestuur van Stichting Super Jules bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het bereiken van het streefbedrag. En iedereen die de komende maanden nog voor Jules en de zijnen aan de slag gaat. Superheld Jules heeft duidelijk een heleboel Super Vrienden!

JulesinPhilly

Op de foto: Jules in Philadelphia.

Bericht van het bestuur

Afgelopen zomer is Stichting Super Jules opgericht om de behandeling van Jules in Amerika mogelijk te maken. Het streefbedrag voor vergoeding van aanvullende medische kosten, vliegtickets, huisvesting, vervoer, algemeen levensonderhoud en de lopende kosten in Nederland is begroot op € 100.000,-.

Mede dankzij alle donaties, geweldige acties en sponsoring zijn wij nu al bijna op de helft. Inmiddels is ruim € 41.000 opgehaald, een fantastisch bedrag! De ruim 1600 likes op Facebook en meer dan 4500 bezoekers op onze website geven aan dat jullie betrokken zijn bij Jules en zijn familie. We zijn er helaas nog niet, maar we zijn op de goede weg en dat mag best gedeeld worden! Namens het bestuur willen wij iedereen; individuen, bedrijven en stichtingen bedanken die zich inzetten voor Jules. Jullie enthousiasme geeft het vertrouwen dat het met de overige € 60.000 ook goed komt.

De verwachting is dat Jules, zijn ouders en zijn zusjes Yasmin en Noa halverwege december van dit jaar zullen vertrekken om met de behandeling van Jules te starten. Terwijl de eerste kerstversieringen alweer in de winkels te vinden zijn, bereidt de familie Wijn zich voor op hun vertrek voor een periode van minimaal zes maanden die de behandeling in beslag zal nemen. De komende weken zullen wij dus alles op alles moeten zetten om ons streefbedrag bij elkaar te krijgen.

Help jij ons mee om onze Superheld te redden?

Het bestuur